Kim są Zielonoświątkowcy?
W co wierzą?

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest częścią najszybciej rozwijającego się nurtu chrześcijaństwa, jakim jest ruch zielonoświątkowy. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997.

Zielonoświątkowców, tak jak wszystkich ewangelicznych chrześcijan, łączy z innymi nurtami chrześcijaństwa wspólne dziedzictwo wiary. Odwołujemy się do tych samych wyznań wiary, co wszystkie główne kościoły chrześcijańskie, wyznając Boga w Trójcy jedynego i zbawienie w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla naszego odkupienia.

Pełne wyznanie wiary kościoła Zielonoświątkowego jest dostępne w dziale w co wierzymy.

Nazwa „zielonoświątkowcy” wywodzi się od dnia Zielonych Świąt, czyli święta zesłania Ducha Świętego. Odwołujemy się do tego wydarzenia, gdyż doświadczamy działania Ducha Świętego w naszym codziennym życiu oraz w kościele, i pragniemy nieść światu przesłanie, iż Bóg tak samo działa dzisiaj, jak działał w czasach, gdy Biblia była spisywana.

Kościół Zielonoświątkowy w Żyrardowie tworzy grupa osób, które doznały przemieniającego życie działania Ducha Świętego i chcą w aktywny sposób nieść przesłanie o Bożej łasce i miłości temu miastu. Wierzymy, że miłość wyraża się w praktyczny sposób, dlatego i my dążymy do tego, by przesłanie o Jezusie wyrażały nie tylko słowa, ale też nasze czyny. Temu celowi służą na przykład akcje „Zielonoświątkowcy dla miasta”, podczas których chcemy czynić dobro mieszkańcom Żyrardowa.

O Pastorze

Jacek Orłowski pastor, dziekan Dekanatu krakowskiego, absolwent Seminarium Teologicznego w Ustroniu, King’s Bible School w Oxford (E4 Bible Training Course), oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (jęz. angielski), obecnie Uniwersytet Pedagogiczny.

Jest wykładowcą i kaznodzieją, nauczycielem licealnym z wieloletnim doświadczeniem, mentorem wielu pastorów i liderów. Jego szczególną pasją i – jak wierzy – apostolskim powołaniem jest nauczanie, wspieranie, wyposażanie do służby i budowanie społeczności lokalnych kościołów, w szczególności ich liderów i pastorów.
Dużo podróżuje i jest bardzo zaangażowany w budowanie lokalnych team’ow/zespołów przywódczych.

Jest też muzykiem, zaangażowanym przez wiele lat w służbę uwielbienia, twórcą i kreatorem zespołów muzycznych, autorem pieśni i wielu utworów muzycznych różnych stylów.

W 2002 roku, rozpoczął służbę pastorską w Nowym Sączu. Od kilku lat zaangażowany we wspieranie i budowanie Kościoła w Żyrardowie. Obecnie, odpowiadając na Boży głos, pełniący tam funkcję pastora.