Zapraszamy do słuchania wykładów głoszonych
w naszym kościele

Przybytek, Świątynia, Kościół, ja… cz. 2
Wykład Pastor Jacek Orłowski
22.08.2020

Przybytek, Świątynia, Kościół, ja… cz. 1
Wykład Pastor Jacek Orłowski
22.08.2020

„Fundamenty wiary”
Wykład 8  „Duch Święty – Klucz do zwycięskiego życia”
Pastor Jacek Orłowski
8.07.2020

„Fundamenty Wiary”
Wykład 7 „Jan do 7 Kościołów – czyli zrozumieć Objawienie Świętego Jana”
Pastor Jacek Orłowski
8.02.2020

„Fundamenty wiary”
Wykład 6  „Teologiczny Fundament Trójcy”
Diakon KZNS Witold Janisz
4.12.2019

“Fundamenty wiary”
Wykład 5 „Modlitwa – Oddychanie Ducha”
Pastor Jacek Orłowski
27.11.2019

„Fundamenty wiary”
Wykład 4  „Ewangeliczne wyznanie wiary”
Pastor Jacek Orłowski
9.10.2019

“Fundamenty wiary”
Wykład 3 „Chrzest Pastor”
Pastor Jacek Orłowski
18.09.2019

„Fundamenty wiary”
Wykład 2  „Wieczerza Pańska”
Pastor Jacek Orłowski
04.09.2019

„Fundamenty wiary”
Wykład 1 „Zbawienie”
Pastor Jacek Orłowski
10.07.2019