Kazania

Zapraszamy do słuchania kazań głoszonych w naszym kościele.

“Fundamenty wiary”. Wykład 1 – Zbawienie.

Pastor Jacek Orłowski

10.07.2019