Informacje o Kościele Zielonoświątkowym
w Żyrardowie

Adres Kościoła: 96-300 Żyrardów, ul. Kościelna 9
Konto bankowe: 77 1020 1055 0000 9802 0295 3099
Email: kz.zyrardow@gmail.com

Pastor Jacek Orłowski
Telefon: 606 101 784
E-mail: pastorkzz@wp.pl

Nabożeństwa

Spotkania Kościoła Zielonoświątkowego odbywają się w sali przy ulicy Kościelnej 9 w Żyrardowie:

W każdą niedzielę o godzinie 11:00
— niedzielne nabożeństwo

W każdy piątek o godzinie 19:00
— spotkanie modlitewne